Page 1 of 1

Carousel werkt als een slideshow OC 3.0.3.1

Posted: Tue Jun 04, 2019 3:40 pm
by goalsurfer
In mijn webshop werkt mijn carousel als een slideshow. In plaats van een horizontale rij te vormen van kleine images van 130px op 100px, is er telkens maar 1 image te zien, uiterst links, dat gewoon plaats maakt voor hetvolgend zoals in een slideshow. Dit is zo sinds ik mijn thema aangepast heb. Vergeleken met het default thema kan ik niets vreemd bespeuren. Wat kan ik fout gedaan hebben? Bij een zoektocht over internet vind ik enkele posten (wel i.v.m. vroegere versies) waar ze het hebben over javascript dat niet zou geladen zijn. Maar ook hier kan ik geen ontbrekend script bespeuren als ik met het default thema vergelijk.

Re: Carousel werkt als een slideshow OC 3.0.3.1

Posted: Sun Jun 16, 2019 6:32 pm
by goalsurfer
Oké ik zal dan wel eens een poging doen om de zaak zelf te herstellen.