Post by ighost190 » Thu Mar 22, 2018 7:11 pm

Mình có giao diện mobile riêng ( không dùng responsive) và giao diện pc riêng cho mình hỏi làm sao để tách riêng 2 phiên bản này trong opencart vậy nhỉ ?

Newbie

Posts

Joined
Tue Mar 20, 2018 4:39 pm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest