Page 1 of 1

Xin sự giúp đỡ sửa chú thích layer slider opencart

Posted: Tue Apr 03, 2018 5:57 pm
by vucongduy
mình đã cố gắng không thể tìm được cách sửa được chữ trong layer slider trong opencart.
xin được sự giúp đỡ , cám ơn và hậu tạ ạ
Image