Post by RONGLUA47 » Mon Jul 13, 2020 5:31 am

các bạn cao nhân giúp mình với ạ
web mình http://vitinh2t.com
- Khi bấm mua hàng thêm vào giỏ hàng là web tự động chuyển lên đầu trang
- Có cách nào không cho nó chuyển lên đầu không ạ
- Mong được giúp đỡ ạ
Cảm ơn

Newbie

Posts

Joined
Thu Jan 30, 2020 9:37 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests