Page 1 of 1

Polský jazyk pro 1.5.6.4

Posted: Fri May 05, 2017 1:53 pm
by jakuba
Sháním Polský jazyk pro 1.5.6.4. zdá se že není k dispozici zdarma ke stažení, našel jste jej prosím někdo?

Re: Polský jazyk pro 1.5.6.4

Posted: Sat May 06, 2017 12:39 am
by IP_CAM
... translated by Google!
Polscy Sklep Użytkownicy nie wydają się działać bardzo społecznie, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą z innymi! :D
Załączony do pliku ZIP znajdziesz język polski, stworzony dla OpenCart Europe w wersji 1.5.4, ale powinien on nadal
działać Z wersją 1.5.6.4, prawdopodobnie trzeba tylko przetłumaczyć lub dodać brakujące słowa. Do tego dodałem
dwa Narzędzia do tłumaczenia języków dla OC v.1.5.6.4!
Powodzenia!
Ernie
---
Polish Shop Users don't seem to act very SOCIAL, when it comes to share Knowledge with others! :D
Enclosed in a ZIP File, you find the polish Language, created for OpenCart Europe v.1.5.4, but it should still work
with your Version 1.5.6.4 , you possibly only have to re-translate or add missing Words. And for this, I added two
Language Translation Tools for OC v.1.5.6.4 !
Good Luck!
Ernie
---
Opencart Europa 1.5.4 Link, zawiera wiele innych języków europejskich!
Opencart Europa 1.5.4 Link, has many other European languages included!
https://www.opencart.com/index.php?rout ... on_id=8205

Re: Polský jazyk pro 1.5.6.4

Posted: Sat May 06, 2017 10:04 pm
by jakuba
Thank you so much!

I updated files for 1.5.6.4 some new lines are not translated.

http://www.salab.cz/oc_1541_polski.rar

Re: Polský jazyk pro 1.5.6.4

Posted: Sat May 06, 2017 10:21 pm
by IP_CAM
Well, now, install and use the Translation Tools, to add still missing Variables!
Ernie